گروه صنعتی تکفام

ارائه دهنده راهکارهای تخصصی در زمینه نمایشگرهای لمسی صنعتی

و سیستمهای اطلاع رسانی دیجیتال