گروه صنعتی تکفام

تامین کننده انواع نمایشگرهای لمسی حرفه ای
و مجری پروژه های سیستمهای اطلاع رسانی دیجیتال